Договір публічної оферти
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • Цей Договір публічної оферти (далі – “Договір”) є офіційною пропозицією компанії Unitbud (далі – “Виконавець”) і адресований будь-яким фізичним або юридичним особам (далі – “Замовник”), які виявляють бажання використовувати послуги з виготовлення модульних будинків.
 • Прийняття умов цього Договору є рівнозначним укладенню письмового договору між Виконавцем і Замовником і підтверджує згоду Замовника на всі умови Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 • Виконавець надає послуги з виготовлення модульних будинків (далі – “Послуги”) згідно із замовленням, що надійшов до Виконавця від Замовника.
 • Замовник зобов’язується оплатити вартість Послуг, відповідно до умов цього Договору.

3. ВАРТІСТЬ ТА СПОСІБ ОПЛАТИ
 • Вартість Послуг визначається із замовленням і додається у специфікації до Договору.
 • Замовник сплачує Виконавцю вартість Послуг у вигляді передоплати у розмірі, визначеному в специфікації.
 • Остаточна вартість Послуг може бути визначена після завершення робіт і розрахунку фактичних витрат Виконавця.
 • Детальніше про віріанти оплати можна дізнатись за посиланням.

4. ТЕРМІН НАДАННЯ ПОСЛУГ
 • Термін надання Послуг визначається із замовленням та може змінюватися в залежності від обсягу та складності робіт.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
 • Виконавець зобов’язується виконати Послуги відповідно до умов Договору та вимог Замовника.
 • Замовник зобов’язується надати Виконавцю всю необхідну інформацію та документи, необхідні для надання Послуг.
 • Сторони зобов’язуються дотримуватися конфіденційності інформації, отриманої в рамках цього Договору.

6. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТА ОБМІНУ ТОВАРУ
 • Відповідно до чинного законодавства, Замовник має право відмовитися від виконання цього Договору протягом 14 календарних днів з моменту його укладення без вказівки причини.
 • В разі ненадходження товару або послуги відповідно до умов цього Договору або внаслідок пошкодження товару, Замовник має право на повернення коштів або обмін на товар аналогічної якості, за вибором Замовника.
 • Замовник повідомляє Виконавця про свої наміри відмовитися від виконання цього Договору або про повернення товару шляхом надсилання відповідного письмового повідомлення.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • Цей Договір вважається укладеним та набуває чинності з моменту прийняття Замовником умов цього Договору шляхом оформлення замовлення на веб-сайті Виконавця.
 • Всі зміни та доповнення до Договору є чинними лише у вигляді письмових додатків до цього Договору, підписаних обома Сторонами.
 • Спірні питання, що виникають з цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
 • Цей Договір є публічною офертою і діє на незмінних умовах до його відкликання Виконавцем.
 • У разі недотримання Замовником умов Договору, Виконавець має право відмовити в наданні Послуг.

8. КОНТАКТНІ ДАНІ
Виконавець: Компанія “Unitbud”
Адреса: м. Житомир, вул. Героїв Чорнобиля, 6А
Телефон: +38 (067) 106 75 06
Електронна пошта: office@unitbud.com